ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Η Topcon προσφέρει μια σειρά από προϊόντα για τοπογραφία.
Για το σκοπό αυτό τα πιο σύγχρονα όργανα που υπάρχουν είναι τα Total Station ή αλλιώς Γεωδαιτικοί Σταθμοί.